SERVIS - CZ.MF.0033  CZ.MF0033 
Naše    středisko    údržby    letadel má    oprávnění    CAA    číslo    CZ. MF.0033    a    provádí    periodickou údržbu,   především   letounů   řady Zlín   -   Trenér,   Zlín   Z42   až   Z242, Cessny   C150   až   C182   a   další typy jedno i dvoumotorové.
CAMO  -  CZ.MG.0043 
Kromě   servisu   nabízíme   i   zpra- cování   programu   údržby   a   říze- ní   kontroly   letové   způsobilosti   u jedno   i   vícemotorových   letadel. Naše   CAMO   má   oprávnění   CAA číslo   CZ.MG.0043.   V   současné době máme v CAMO 34 letadel.
Provádění oprav letadel 
V   případě   potřeby   větší   opravy, např.   po   letecké   nehodě,   nebo jiném      poškození      zpracujeme postup   v   souladu   s   technickou   a opravárenskou        dokumentací, zajistíme   jeho   schválení   CAA   a provedeme i nestand. opravu.
Prodej náhradních dílů 
Na    základě    dlouholeté    spolu- práce     se     zahraničními     doda- vateli     náhradních     dílů,     doká- žeme    zajistit    díly    na    všechny typy     cizich     letounů     za     velmi výhodných      podmínek,      samo- zřejmě včetně atestů a Form1.
Výše uvedené činnosti provádíme na základně leteckého servisu na letišti Benešov, pod hlavičkou společnosti Letecká škola BEMOAIR s.r.o. Není-li možné s Vaším letounem přiletět z důvodu závady k nám do servisu, provádíme i výjezdy za účelem oprav letecké techniky. Máme zkušené mechaniky, kteří si poradí i s netypickými projevy některých závad, ať už leteckých motorů, draků nebo letadlových systémů. Revize a opravy provádíme na základě objednávek, není třeba žádná smlouva. Pro řízení kontroly letové způsobilosti je nutné uzavření smlouvy. Zákazníkům, kteří mají u nás uzavřenou smlouvu na CAMO i na letecký servis současně, poskytujeme zvýhodněné ceny našich služeb. Pokud máte zájem o službu, opravu či servis jiného letounu, který zde není v nabídce uveden, např. ULL, kontaktujte nás pro získání dalších informací.
(c) 2012-2018 Q-COMP Benešov Firemní stránky : http://www.bemoair.cz  http://www.bemoair.com  http://www.bemoair.eu   http://www.aerozazitky.cz  http://www.letani-zazitky.cz  http://www.leteckyservis.cz CZ.MF.0033          CZ.MG.0043
Letecký servis - středisko údržby letadel
Organizace řízení letové způsobilosti - CAMO
LETIŠTĚ BENEŠOV